Kurz je úvodem do tvorby a publikace dokumentů v prostředí sítě www. Obsahuje popis možností této sítě, značkovacího jazyka XHTML, tabulek kaskádových stylů CSS a také doporučení pro tvorbu stránek a příklady některých zajímavých řešení.

  • Délka: půl roku
  • Třída: L2
  • Rozvíjené kompetence:
    • využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
    • k řešení problémů
    • k učení