Nový, aktuální Moodle je na adrese moodle.pslib.cloud.

    Courses