Materiál vytvořený pro výuku chemie v 1. ročníkuna SPŠ SE v Liberci