Kurs obsahuje doporučení pro vypracování závěrečných - tedy například ročníkových, maturitních a absolventských - prací.