Testování znalostí studentů z gramatiky německého jazyka v rámci DRP.