Absolvent kurzu EPS je schopen:

- objasnit základní principy požárních hlásičů

- uvést rozdíly ve funkci automatických požárních hlásičů

- jmenovat typy požárních ústředen a popsat jejich funkce

- vyjmenovat další prvky a doplňková zařízení EPS

- popsat architekturu systému MHU 115 (Lites)

- navrhnout optimální sestavu požárního systému z produktové řady Lites

- zapojit požární hlásiče systému MHU 115

- konfigurovat systému MHU 115