Příklady z předmětu základy elektrotechniky, kapitola proudové pole, základní pojmy, napěťový a proudový zdroj