Projekt pojednává o přímé výrobě elektrické energie ze slunečního záření.