Kapitola je zaměřena na vysokotlaké výbojové zdroje a na světelné diody.